ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 ประกาศผลสอบข้อเขียน พนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
444
27 มิ.ย. 2556
202 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรและเป็นพนักงานจ้าง ทต.ตำบลทุ่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
428
18 มิ.ย. 2556
203 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
420
27 พ.ค. 2556
204 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเืลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
405
30 เม.ย. 2556
205 ประกาคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
373
18 เม.ย. 2556
206 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับ ตำแหน่ง ผู้บริหารของเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
365
04 เม.ย. 2556
207 ประกาคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
354
03 เม.ย. 2556
208 ประกาศ เทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง รับสมัครเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
615
18 ก.พ. 2556
209 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การชำระภาษีท้องถิ่นที่ เทศบาลจัดเก็บเอง ประจำปี พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
429
09 ม.ค. 2556
210 รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งระดับสูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
468
04 ม.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32