ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง กำหนดระยะเวลาที่จะทำการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
86
28 พ.ค. 2562
72 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสำรวจภาคสนาม โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
117
21 พ.ค. 2562
73 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย ดาวน์โหลดเอกสาร
188
10 เม.ย. 2562
74 ขอเชิญชวนเที่ยวงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
93
09 เม.ย. 2562
75 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง การจัดเก็บและขนขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
92
20 ก.พ. 2562
76 ประชาสัมพันธ์การจัดองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge Mangement) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
77
19 ก.พ. 2562
77 แผ่นพับการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
101
14 ก.พ. 2562
78 แผ่นพับรณรงค์ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
511
13 ก.พ. 2562
79 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง ยกเลิกการรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
138
24 ธ.ค. 2561
80 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง ผู้รับประเมินซึ่งเป็นเจ้าของป้ายที่ติดตั้งอยู่ในเขต เทศบาลตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2562 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
106
11 ธ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34