ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรื่องประกาศรายชื่อผู้มรสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
73
15 พ.ย. 2561
72 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
80
24 ต.ค. 2561
73 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง การกำหนดการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
22 ต.ค. 2561
74 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
95
16 ส.ค. 2561
75 ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
75
08 ส.ค. 2561
76 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
93
06 ส.ค. 2561
77 ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม “ Big Cleaning Day จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” ดาวน์โหลดเอกสาร
98
03 ส.ค. 2561
78 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ฉบับลงวันที่ 12 กรกฏาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
70
13 ก.ค. 2561
79 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
104
12 ก.ค. 2561
80 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขกัด ประจำปี พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
05 ก.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32