ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 "เทศบาลตำบลทุ่งใส รณรงค์ปลูกจิตสำนึกประชาชนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ดาวน์โหลดเอกสาร
118
11 เม.ย. 2560
142 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง โครงการจัดทำแผนภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ดาวน์โหลดเอกสาร
148
23 มี.ค. 2560
143 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
149
16 มี.ค. 2560
144 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
101
13 มี.ค. 2560
145 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
176
02 มี.ค. 2560
146 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝ่ายท่า ดาวน์โหลดเอกสาร
138
30 ม.ค. 2560
147 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็น ลูกจ้างโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝ่ายท่า ดาวน์โหลดเอกสาร
146
25 ม.ค. 2560
148 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝ่ายท่า ของเทศบาลตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
151
17 ม.ค. 2560
149 การชำระภาษีท้องถิ่นที่เทศบาลจัดเก็บเอง ประจำปี พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
01 ม.ค. 2560
150 ขอเชิญร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีบูชาพระพุทธยันตีศรีสุชน พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
156
23 ธ.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34