ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 แนวทางการปฏิบัติ เมื่อพบผู้เสี่ยงในพื้นที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
62
03 เม.ย. 2563
32 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสิชล ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเลื่อนการรับเอกสารลงทะเบียนคืนเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
66
31 มี.ค. 2563
33 ข่าวประชาสัมพันธ์!!! เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน หมู่ที่ 1-8 ตำบลทุ่งใส ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี2563 ให้เป็นปัจจุบันในวันที่ 4 มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
29 มี.ค. 2563
34 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทุ่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
87
27 ม.ค. 2563
35 แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
72
21 ม.ค. 2563
36 ขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งใส สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
20 ธ.ค. 2562
37 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง ฐานในการคำนวนและร้อยละของฐานในการคำนวนเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล เทศบาลตำบลทุ่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
87
03 ธ.ค. 2562
38 แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลตำบลทุ่งใส พ.ศ.2563-2565 (ระยะ 3 ปี) ดาวน์โหลดเอกสาร
11
03 ธ.ค. 2562
39 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง รายชื่อพนักงานครูเทศบาลที่ไ้ด้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานระดับดีเด่น (ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
02 ธ.ค. 2562
40 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง รายชื่อพนักงานเทศบาล ที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานระดับดีเด่น (ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
94
27 พ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32