ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
78
15 ก.ย. 2563
32 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลทุ่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
62
10 ก.ย. 2563
33 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 32/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
08 ก.ย. 2563
34 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง ยกเลิกประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
60
02 ก.ย. 2563
35 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง การปรับปรุงตำแหน่งและอันดับพนักงานครูเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
60
01 ก.ย. 2563
36 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
31 ส.ค. 2563
37 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
24 ส.ค. 2563
38 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 31/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
60
24 ส.ค. 2563
39 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
76
13 ส.ค. 2563
40 ประกาศ เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
76
06 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34