ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝ่ายท่า ดาวน์โหลดเอกสาร
115
30 ม.ค. 2560
132 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็น ลูกจ้างโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝ่ายท่า ดาวน์โหลดเอกสาร
122
25 ม.ค. 2560
133 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝ่ายท่า ของเทศบาลตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
126
17 ม.ค. 2560
134 การชำระภาษีท้องถิ่นที่เทศบาลจัดเก็บเอง ประจำปี พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
01 ม.ค. 2560
135 ขอเชิญร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีบูชาพระพุทธยันตีศรีสุชน พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
127
23 ธ.ค. 2559
136 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ดาวน์โหลดเอกสาร
162
02 ธ.ค. 2559
137 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง ผู้รับการประเมินซึ่งเป็นเจ้าของป้ายที่ติดตั้งอยู่ในเขต เทศบาลตำบลทุ่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
114
02 ธ.ค. 2559
138 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง ผู้รับการประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขต เทศบาลตำบลทุ่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
121
02 ธ.ค. 2559
139 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
02 ธ.ค. 2559
140 ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน (พนักงานจ้างตามภารกิจ 3 ตำแหน่ง) ดาวน์โหลดเอกสาร
182
25 พ.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32