ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
113
21 ส.ค. 2560
132 ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นดาวเรือง ดาวน์โหลดเอกสาร
102
20 ส.ค. 2560
133 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝ่ายท่า ดาวน์โหลดเอกสาร
123
26 พ.ค. 2560
134 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝ่ายท่า ของเทศบาลตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
314
22 พ.ค. 2560
135 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รณรงค์การคัดแยกขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
83
18 พ.ค. 2560
136 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่องประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
105
16 พ.ค. 2560
137 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง โครงการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝ่ายท่า ของเทศบาลตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
130
04 พ.ค. 2560
138 ขอเชิญเข้าร่วมงาน “กิจกรรมวันเทศบาล” ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
125
20 เม.ย. 2560
139 ขอความร่วมมืองดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณข้างทางหรือในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
155
12 เม.ย. 2560
140 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด หมู่ที่๑ บ้านฝ่ายท่า
122
12 เม.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34