ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ดาวน์โหลดเอกสาร
193
02 ธ.ค. 2559
152 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง ผู้รับการประเมินซึ่งเป็นเจ้าของป้ายที่ติดตั้งอยู่ในเขต เทศบาลตำบลทุ่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
145
02 ธ.ค. 2559
153 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง ผู้รับการประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขต เทศบาลตำบลทุ่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
148
02 ธ.ค. 2559
154 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
137
02 ธ.ค. 2559
155 ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน (พนักงานจ้างตามภารกิจ 3 ตำแหน่ง) ดาวน์โหลดเอกสาร
208
25 พ.ย. 2559
156 ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
146
25 พ.ย. 2559
157 ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบทักษะการขับรถยนต์ ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
145
25 พ.ย. 2559
158 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
255
18 พ.ย. 2559
159 `การลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
168
01 พ.ย. 2559
160 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้าง โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลทุ่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
228
21 ต.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34