ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 ประชาสัมพันธ์การรับชำระเสียภาษีบำรุงท้องที่นอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
356
07 ก.พ. 2555
242 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
461
24 ม.ค. 2555
243 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขยายระยะเวลารับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖) ดาวน์โหลดเอกสาร
370
08 ธ.ค. 2554
244 ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ เรื่อง ประกาศผลสอบข้อเขียน ดาวน์โหลดเอกสาร
413
24 พ.ย. 2554
245 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส เรื่อง ผู้รับประเมินซึ่งเป็นเจ้าของป้ายที่ติดตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ ไปรั ดาวน์โหลดเอกสาร
323
24 พ.ย. 2554
246 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส เรื่อง ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำ ดาวน์โหลดเอกสาร
335
24 พ.ย. 2554
247 ประกาคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
584
18 พ.ย. 2554
248 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
480
11 พ.ย. 2554
249 การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
349
11 พ.ย. 2554
250 ขอเชิญร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
344
02 พ.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| 25 |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34