ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
314
10 ม.ค. 2554
242 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
423
07 ม.ค. 2554
243 ประชาสัมพันธ์การให้บริการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่นอกสถานที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
379
05 ม.ค. 2554
244 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป และประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
450
03 ธ.ค. 2553
245 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป และประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
588
03 ธ.ค. 2553
246 ประกาศเกี่ยวกับการชำระภาษีท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
385
02 ธ.ค. 2553
247 ประชาสัมพันธ์ชำระภาษี ดาวน์โหลดเอกสาร
373
02 ธ.ค. 2553
248 ประกาศรายชื่อผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
511
02 ธ.ค. 2553
249 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
418
25 พ.ย. 2553
250 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
379
25 พ.ย. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| 25 |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32