ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
281 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใสเรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
671
26 ก.พ. 2552
282 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่นอกสถานที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
370
16 ม.ค. 2552
283 ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
687
26 ธ.ค. 2551
284 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส เรื่อง งบรายละเอียดรับจริง - จ่ายจริง ดาวน์โหลดเอกสาร
384
15 ต.ค. 2551
285 ประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานให้บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
343
30 ก.ค. 2551
286 ทุ่งใส - สี่ขีดเกมส์ ปี 2551
686
26 มิ.ย. 2551
287 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
338
29 ก.พ. 2551
288 การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
406
28 ม.ค. 2551
289 รายละเอียดโปรแกรมการท่องเที่ยว ของชมรมการท่องเที่ยวเขาพลายดำ
439
30 พ.ย. 2550
290 การปรับขยายเวลาการให้บริการประชาชนในภารกิจหน้าที่รับผิดชอบ
354
05 พ.ย. 2550
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| 29 |30| |31| |32| |33| |34