ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ ICT ชุมชนตำบลทุ่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
123
16 พ.ย. 2560
122 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสำรวจภาคสนาม โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนของเทศบาลตำบลทุ่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
107
16 พ.ย. 2560
123 ประกาศ เรื่อง รับสมุครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
131
02 พ.ย. 2560
124 คำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่องการอยู่เวรยามสถานที่ราชการ และการปรับขยายเวลาการให้บริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
163
01 พ.ย. 2560
125 ขอเชิญเที่ยวงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
112
20 ต.ค. 2560
126 การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
105
19 ต.ค. 2560
127 ปฏิทินการลงพื้นที่ให้บริการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
19 ต.ค. 2560
128 กำหนดการ อำนวยความสะดวกให้ประชาชนส่วนภูมิภาค ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
121
18 ต.ค. 2560
129 ขอเชิญชวนร่วมโครงการส่งเสริมบทบาทและกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลทุ่งใส “กิจกรรมฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็กและเยาวชนสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
108
24 ส.ค. 2560
130 ขอเชิญชวนร่วมโครงการการแข่งขันกีฬากระตุ้นพัฒนาการเด็ก ประจำปี ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
92
23 ส.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34