ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง โครงการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝ่ายท่า ของเทศบาลตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
105
04 พ.ค. 2560
122 ขอเชิญเข้าร่วมงาน “กิจกรรมวันเทศบาล” ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
20 เม.ย. 2560
123 ขอความร่วมมืองดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณข้างทางหรือในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
127
12 เม.ย. 2560
124 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด หมู่ที่๑ บ้านฝ่ายท่า
94
12 เม.ย. 2560
125 "เทศบาลตำบลทุ่งใส รณรงค์ปลูกจิตสำนึกประชาชนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ดาวน์โหลดเอกสาร
92
11 เม.ย. 2560
126 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง โครงการจัดทำแผนภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ดาวน์โหลดเอกสาร
120
23 มี.ค. 2560
127 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
123
16 มี.ค. 2560
128 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
73
13 มี.ค. 2560
129 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
143
02 มี.ค. 2560
130 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝ่ายท่า ดาวน์โหลดเอกสาร
114
30 ม.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32