ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส เรื่อง ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำ ดาวน์โหลดเอกสาร
307
24 พ.ย. 2554
232 ประกาคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
557
18 พ.ย. 2554
233 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
457
11 พ.ย. 2554
234 การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
326
11 พ.ย. 2554
235 ขอเชิญร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
315
02 พ.ย. 2554
236 แผนผังผู้รับผิดชอบและขั้นตอนงานส่วนการคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
246
13 ก.ย. 2554
237 ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
249
13 ก.ย. 2554
238 กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานให้บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
270
08 ก.ย. 2554
239 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
351
04 ก.ค. 2554
240 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส เรื่อง ให้เป็นผู้ผ่านการทดลองปฎิบัติหน้าที่ราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
385
22 มิ.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32