ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 แผนผังผู้รับผิดชอบและขั้นตอนกระบวนงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
250
25 ต.ค. 2555
232 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง งบประจำปี ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
382
17 ต.ค. 2555
233 ประกาศ เทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง งบประจำเดือนกันยายน ดาวน์โหลดเอกสาร
365
17 ต.ค. 2555
234 ประกาศ เทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง งบรายละเอียดรับจริง - จ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
342
05 ต.ค. 2555
235 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น เทศบาลตำบลทุ่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
565
06 เม.ย. 2555
236 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
500
05 มี.ค. 2555
237 ประกาคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ เรื่อง ประกาศผลสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
399
27 ก.พ. 2555
238 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
330
21 ก.พ. 2555
239 ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
437
10 ก.พ. 2555
240 ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีท้องถิ่นที่ อบต.จัดเก็บเอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
381
08 ก.พ. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34