ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
271 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
306
29 ก.พ. 2551
272 การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
382
28 ม.ค. 2551
273 รายละเอียดโปรแกรมการท่องเที่ยว ของชมรมการท่องเที่ยวเขาพลายดำ
417
30 พ.ย. 2550
274 การปรับขยายเวลาการให้บริการประชาชนในภารกิจหน้าที่รับผิดชอบ
332
05 พ.ย. 2550
275 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
309
01 ต.ค. 2550
276 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส เรื่องรับสมัครแรงงานคนในพื้นที่ต.ทุ่งใสเพื่อก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธาร ดาวน์โหลดเอกสาร
341
25 ก.ย. 2550
277 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ( งานจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม ) ดาวน์โหลดเอกสาร
357
03 ก.ย. 2550
278 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ( งานจัดเก็บภาษี ) ดาวน์โหลดเอกสาร
336
03 ก.ย. 2550
279 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ( งานขออนุญาตก่อสร้าง / ขออนุญาตตาม พรบ.สาธารณสุข ) ดาวน์โหลดเอกสาร
466
03 ก.ย. 2550
280 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ( การช่วยเหลือสาธารณภัยและรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ )
367
03 ก.ย. 2550
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| 28 |29| |30| |31| |32