ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
271 ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
294
16 ก.ค. 2553
272 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
459
27 เม.ย. 2553
273 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
442
19 เม.ย. 2553
274 คำแนะนำการชำระภาษีของอบต.ทุ่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
655
25 ธ.ค. 2552
275 ประชาสัมพันธ์ "แผนการสำรวจและรับชำระภาษีบำรุงท้องที่นอกสถานที่ ประจำปี 2553" ดาวน์โหลดเอกสาร
424
25 ธ.ค. 2552
276 ข่าวประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
492
16 ธ.ค. 2552
277 การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อดำเนินงานเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
352
24 ส.ค. 2552
278 ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรร ฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
444
07 เม.ย. 2552
279 ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรร ฯ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
483
25 มี.ค. 2552
280 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใสเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจประจำปีงบประมาณ 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
412
03 มี.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| 28 |29| |30| |31| |32| |33| |34