ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป และประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
616
03 ธ.ค. 2553
262 ประกาศเกี่ยวกับการชำระภาษีท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
413
02 ธ.ค. 2553
263 ประชาสัมพันธ์ชำระภาษี ดาวน์โหลดเอกสาร
398
02 ธ.ค. 2553
264 ประกาศรายชื่อผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
537
02 ธ.ค. 2553
265 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
449
25 พ.ย. 2553
266 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
403
25 พ.ย. 2553
267 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
378
12 พ.ย. 2553
268 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
418
20 ต.ค. 2553
269 การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (ประจำปี2555) ดาวน์โหลดเอกสาร
381
14 ต.ค. 2553
270 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส เรื่อง กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานให้บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
330
16 ก.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| 27 |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34