ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อดำเนินงานเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
327
24 ส.ค. 2552
262 ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรร ฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
420
07 เม.ย. 2552
263 ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรร ฯ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
458
25 มี.ค. 2552
264 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใสเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจประจำปีงบประมาณ 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
385
03 มี.ค. 2552
265 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใสเรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
643
26 ก.พ. 2552
266 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่นอกสถานที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
341
16 ม.ค. 2552
267 ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
658
26 ธ.ค. 2551
268 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส เรื่อง งบรายละเอียดรับจริง - จ่ายจริง ดาวน์โหลดเอกสาร
358
15 ต.ค. 2551
269 ประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานให้บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
315
30 ก.ค. 2551
270 ทุ่งใส - สี่ขีดเกมส์ ปี 2551
664
26 มิ.ย. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| 27 |28| |29| |30| |31| |32