ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 “โครงการส่งเสริมบทบาทและกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน อนุรักษ์บ้านเกิด ทุ่งใสสวยด้วยมือเรา” ดาวน์โหลดเอกสาร
72
20 มิ.ย. 2561
82 “โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่” ดาวน์โหลดเอกสาร
61
20 มิ.ย. 2561
83 “โครงการมหกรรมการศึกษาเด็กเล็ก” ดาวน์โหลดเอกสาร
58
19 มิ.ย. 2561
84 โครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสำหรับประชาชนตำบลทุ่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
52
12 มิ.ย. 2561
85 โครงการขับเคลื่อน การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ดาวน์โหลดเอกสาร
63
11 มิ.ย. 2561
86 โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์บริการและถ่ายทอดเท๕โนโลยีการเกษตรประจำตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
79
08 มิ.ย. 2561
87 โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว.) ดาวน์โหลดเอกสาร
75
06 มิ.ย. 2561
88 การคัดแยกขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
49
01 มิ.ย. 2561
89 "โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา , มือถือเก่า = ขยะอิเล็กทรอนิกส์" ดาวน์โหลดเอกสาร
63
20 มี.ค. 2561
90 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างป้ายไวนิล จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
77
26 ก.พ. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32