ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง ผู้รับประเมินซึ่งเป็นเจ้าของป้ายที่ติดตั้งอยู่ในเขต เทศบาลตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2562 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
105
11 ธ.ค. 2561
82 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
98
03 ธ.ค. 2561
83 การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
80
03 ธ.ค. 2561
84 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง บัญชีรายชื่อผุ้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
103
23 พ.ย. 2561
85 ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่ง นิติกร (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) จำนวน 1 อัตรา ดาวน์โหลดเอกสาร
98
20 พ.ย. 2561
86 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย วันลอยกระทง 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
89
19 พ.ย. 2561
87 ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรื่องประกาศรายชื่อผู้มรสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
104
15 พ.ย. 2561
88 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
24 ต.ค. 2561
89 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง การกำหนดการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
86
22 ต.ค. 2561
90 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
119
16 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34