ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 ประกาคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
397
18 เม.ย. 2556
222 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับ ตำแหน่ง ผู้บริหารของเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
391
04 เม.ย. 2556
223 ประกาคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
378
03 เม.ย. 2556
224 ประกาศ เทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง รับสมัครเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
638
18 ก.พ. 2556
225 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การชำระภาษีท้องถิ่นที่ เทศบาลจัดเก็บเอง ประจำปี พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
451
09 ม.ค. 2556
226 รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งระดับสูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
491
04 ม.ค. 2556
227 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
423
16 พ.ย. 2555
228 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและความพิการ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗) ดาวน์โหลดเอกสาร
395
29 ต.ค. 2555
229 มาตรฐานและประมวลจริยธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
264
26 ต.ค. 2555
230 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ของเทศบาลตำบลทุ่งใส จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
260
26 ต.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34