ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 คำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งใส ที่ 357/2560 เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง และหัวหน้าสำนักปลัด ปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
72
05 ม.ค. 2561
112 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
98
03 ม.ค. 2561
113 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
86
29 ธ.ค. 2560
114 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนตามกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการทำงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานและการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
87
29 ธ.ค. 2560
115 การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
28 ธ.ค. 2560
116 ขอแจ้งการเปิดใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลทุ่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
118
01 ธ.ค. 2560
117 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
83
01 ธ.ค. 2560
118 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ดาวน์โหลดเอกสาร
116
30 พ.ย. 2560
119 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง โครงการขับเคลื่อนเทคโนโลยีสารสนเทศศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ตำบลทุ่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
117
27 พ.ย. 2560
120 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานสำรวจภาคสนาม โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลทุ่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
103
27 พ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34