ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 โครงการขับเคลื่อน การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ดาวน์โหลดเอกสาร
88
11 มิ.ย. 2561
102 โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์บริการและถ่ายทอดเท๕โนโลยีการเกษตรประจำตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
108
08 มิ.ย. 2561
103 โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว.) ดาวน์โหลดเอกสาร
104
06 มิ.ย. 2561
104 การคัดแยกขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
73
01 มิ.ย. 2561
105 "โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา , มือถือเก่า = ขยะอิเล็กทรอนิกส์" ดาวน์โหลดเอกสาร
88
20 มี.ค. 2561
106 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างป้ายไวนิล จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
103
26 ก.พ. 2561
107 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับศูนย์พิทักษ์สิทธิลงพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งใสเพื่อติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเเด็กจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานในก ดาวน์โหลดเอกสาร
109
18 ม.ค. 2561
108 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การขออนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ประจำปี พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
10 ม.ค. 2561
109 ข่าวเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง แจ้งรายชื่อร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่ติดตั้งเครื่อง EDC แล้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
112
08 ม.ค. 2561
110 คำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งใส ที่ 354/2560 เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
63
05 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34