ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ขอแจ้งการเปิดใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลทุ่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
90
01 ธ.ค. 2560
102 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
01 ธ.ค. 2560
103 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ดาวน์โหลดเอกสาร
94
30 พ.ย. 2560
104 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง โครงการขับเคลื่อนเทคโนโลยีสารสนเทศศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ตำบลทุ่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
92
27 พ.ย. 2560
105 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานสำรวจภาคสนาม โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลทุ่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
79
27 พ.ย. 2560
106 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ ICT ชุมชนตำบลทุ่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
100
16 พ.ย. 2560
107 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสำรวจภาคสนาม โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนของเทศบาลตำบลทุ่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
84
16 พ.ย. 2560
108 ประกาศ เรื่อง รับสมุครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
105
02 พ.ย. 2560
109 คำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่องการอยู่เวรยามสถานที่ราชการ และการปรับขยายเวลาการให้บริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
139
01 พ.ย. 2560
110 ขอเชิญเที่ยวงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
88
20 ต.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32