ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
397
16 พ.ย. 2555
212 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและความพิการ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗) ดาวน์โหลดเอกสาร
366
29 ต.ค. 2555
213 มาตรฐานและประมวลจริยธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
241
26 ต.ค. 2555
214 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ของเทศบาลตำบลทุ่งใส จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
234
26 ต.ค. 2555
215 แผนผังผู้รับผิดชอบและขั้นตอนกระบวนงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
228
25 ต.ค. 2555
216 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง งบประจำปี ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
359
17 ต.ค. 2555
217 ประกาศ เทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง งบประจำเดือนกันยายน ดาวน์โหลดเอกสาร
342
17 ต.ค. 2555
218 ประกาศ เทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง งบรายละเอียดรับจริง - จ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
318
05 ต.ค. 2555
219 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น เทศบาลตำบลทุ่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
538
06 เม.ย. 2555
220 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
475
05 มี.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32