ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานให้บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
266
16 ต.ค. 2556
212 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่องการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการใหบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
170
08 ต.ค. 2556
213 ประกาศน้ำมันเชื้อเพลิง ดาวน์โหลดเอกสาร
281
01 ต.ค. 2556
214 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่องกำหนดวันตรวจการจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
361
01 ส.ค. 2556
215 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
372
24 ก.ค. 2556
216 บัญชัรายชื่อบุคคลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
453
08 ก.ค. 2556
217 ประกาศผลสอบข้อเขียน พนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
470
27 มิ.ย. 2556
218 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรและเป็นพนักงานจ้าง ทต.ตำบลทุ่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
455
18 มิ.ย. 2556
219 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
444
27 พ.ค. 2556
220 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเืลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
430
30 เม.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34