ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณและเงื่อนไขการขอรับเงินอุดหนุนของเทศบาลตำบลทุ่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
519
20 มี.ค. 2558
172 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนงานบริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
224
23 ก.พ. 2558
173 รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
418
12 ก.พ. 2558
174 ประกาศผลการสอบคัดเลือก พนักงานประจำรถขยะมูลฝอย โครงการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ดาวน์โหลดเอกสาร
203
02 ก.พ. 2558
175 ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
206
02 ก.พ. 2558
176 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ พนักงานประจำรถขยะมูลฝอย โครงการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ดาวน์โหลดเอกสาร
165
29 ม.ค. 2558
177 รับสมัครงาน พนักงานประจำรถขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
196
15 ม.ค. 2558
178 ขอเชิญเที่ยวงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปี พ.ศ .2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
176
02 ธ.ค. 2557
179 รายชื่อผู้ได้รับของรางวัลผ้าห่ม ดาวน์โหลดเอกสาร
166
01 ธ.ค. 2557
180 การขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
260
30 ต.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32