ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง ยกเลิกประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
2
02 มี.ค. 2564
2 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ คนงานทั่วไป ของเทศบาลตำบลทุ่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
28
11 ก.พ. 2564
3 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
25
04 ก.พ. 2564
4 ประกาศเทศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
23
04 ก.พ. 2564
5 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาฝ้าย ประจำปีการศึกษา 2564 สังกัดเทศบาลตำบลทุ่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
12
02 ก.พ. 2564
6 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝ่ายท่า ประจำปีการศึกษา 2564 สังกัดเทศบาลตำบลทุ่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
7
02 ก.พ. 2564
7 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งใส ประจำปีการศึกษา 2564 สังกัดเทศบาลตำบลทุ่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
13
02 ก.พ. 2564
8 ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือรับหนังสือรับรองนิติบุคคลและสำเนาเอกสารนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
15
26 ม.ค. 2564
9 ประชาสัมพันธ์!!!! การชำระภาษี ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
20 ม.ค. 2564
10 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 49-50/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
12 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33