ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ของเทศบาลตำบลทุ่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
148
28 พ.ย. 2556
192 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่องผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธฺ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
133
01 พ.ย. 2556
193 แผนผังผู้รับผิดชอบและขั้นตอนกระบวนงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
198
27 ต.ค. 2556
194 การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ ประจำปีงบประมาณ2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
279
18 ต.ค. 2556
195 กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานให้บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
240
16 ต.ค. 2556
196 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่องการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการใหบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
146
08 ต.ค. 2556
197 ประกาศน้ำมันเชื้อเพลิง ดาวน์โหลดเอกสาร
255
01 ต.ค. 2556
198 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่องกำหนดวันตรวจการจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
336
01 ส.ค. 2556
199 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
344
24 ก.ค. 2556
200 บัญชัรายชื่อบุคคลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
428
08 ก.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32