ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
1
03 พ.ค. 2564
2 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง การแจ้งปิดเรียนกรณีพิเศษของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลทุ่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
7
19 เม.ย. 2564
3 การจัดทำคู่มือและแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ หมวด : เงินอุดหนุนจากเทศบาลตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
25
29 มี.ค. 2564
4 ห้ามจำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุรา ดาวน์โหลดเอกสาร
27
26 มี.ค. 2564
5 หนังสือแจ้งเหตุไม่อาจไปข้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ดาวน์โหลดเอกสาร
25
19 มี.ค. 2564
6 สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในโอกาส "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2564 วันที่ 18 มีนาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
18 มี.ค. 2564
7 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
21
18 มี.ค. 2564
8 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
40
11 มี.ค. 2564
9 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็น คนงานทั่วไป ของเทศบาลตำบลทุ่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
34
04 มี.ค. 2564
10 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งใส เรื่อง ยกเลิกประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
33
02 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34