ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
01 ธ.ค. 2564
2 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 44/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
01 ธ.ค. 2564
3 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
16 พ.ย. 2564
4 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 43/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
16 พ.ย. 2564
5 ดำเนินงานโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแยก ทล.4341 – บ้านฝ่ายท่า หมู่ที่ 8 , 1 (นศ.ถ.108 – 03) ตำบลทุ่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
20
15 พ.ย. 2564
6 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 42/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
12 พ.ย. 2564
7 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
12 พ.ย. 2564
8 ขอความร่วมมือประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
11
09 พ.ย. 2564
9 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 41/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
09 พ.ย. 2564
10 การจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
16
05 พ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43